Eerder geplaatste Fotorubrieken

Hieronder kunt u kiezen uit welk jaar u de fotorubrieken wilt zien met omschrijving. De eerste fotorubriek dateert van 12 januari 1978. Deze rubrieken zijn eerder verschenen in ons plaatselijk blad "DEUSONE". Wij hopen u er een plezier mee te doen om deze rubrieken nog eens te kunnen bekijken.
Logo
"Fotostichting Diessen"

Fotostichting Diessen © 2022 GH.
20220117
Reageren op deze rubriek kan via info@erfgoeddiessen.nl via Facebook of via telefoonnummer 013 5042413.
Op onze website www.erfgoeddiessen.nl kunt u lezen hoe u de DiessenApp op uw mobiele telefoon kunt downloaden. Op deze site vindt u nog veel meer wetenswaardigheden over onze stichting. Op deze website kunt u via de SHOP behalve onze nieuwste uitgave Hers en geens dur Diessen deel 29 ook alle andere deeltjes à € 8,50 bestellen.
Cadeautip:
FOTORUBRIEK nr. 1127
Van 14 tot en met 17 mei 1931 vierde het Diessense gilde Sint Sebastiaan zijn verondersteld 300-jarig bestaan. Diverse Diessense verenigingen namen met praalwagens deel aan een optocht door het dorp. Het thema van de wagen op bijgaande foto (van Harrie Sevens) is de patroonheilige van het gilde, Sint Sebastiaan. Het beeld van Sebastiaan, doorzeefd met pijlen, staat op de wagen.

Praalwagen met als thema Sint Sebastiaan in de optocht ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het Diessense gilde Sint Sebastiaan in 1931.

De exacte oprichtingsdatum van het Diessense gilde is niet bekend. Bij gebrek aan duidelijkheid hield men 1631 als vermoedelijk stichtingsjaar aan. Daarom vierde men in 1931 het 300-jarig bestaan met een groot feest, waaraan gilden uit de verre omtrek deelnamen. Vermoedelijk is het gilde al veel ouder, maar de eerste kaart van het gilde is er niet meer. Bekend is, dat gildebroeders in 1484 twee mud rogge aan rector Johannes van Mengelen betaalden, die daarvoor in de parochiekerk het Sint Sebastiaansaltaar bediende en de kerkelijke erediensten ten behoeve van het gilde moest nakomen. In de Willibrorduskerk in Diessen staat boven het Anna-altaar een mahoniehouten beeld van Sint Sebastiaan, in 1743 geschonken door Andries Otten, hoofdman van het gilde van 1741 tot 1751. Sebastiaan was een soldaat in het leger van de Romeinse keizer Diocletianus. Hij was christen, ondanks dat dit in het Romeinse leger verboden was. In het geheim hielp hij medechristenen om te ontkomen aan vervolging door de Romeinen. Toen de keizer er achter kwam dat Sebastiaan christen was, veroordeelde hij hem ter dood. Sebastiaan werd doorzeefd met pijlen. Zo wordt hij ook altijd afgebeeld. Vele Brabantse gilden hebben hem als patroonheilige.

Het gildefeest werd gehouden achter het café van Van Helvoirt (nu winkelcentrum Den Heuvel) op de hoek van de Heuvelstraat en de Willibrordusstraat. Op het eigenlijke gildefeest op 16 en 17 mei waren er schietwedstrijden voor handboog, kruisboog, voetboog en geweer. Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden waren de feesten een groot succes, dankzij de medewerking van een groot aantal gilden. De Hilverbode van 23 mei 1931 was vol lof: “Een keurige en onvergetelijke dag. Brabant op z’n mooist. We hebben genoten en waanden ons terug in de Middeleeuwen, het tijdvak van maatschappelijke bloei en opkomst der Gilden.” Meer over dit gildefeest is te lezen in Hers en geens dur Diessen deel 7 (1999) in het hoofdstuk ‘Gilde Sint Sebastiaan vierde 300-jarig bestaan in 1931’ door Wil Vennix.