"Fotostichting Diessen"
Woord vooraf

       Ten Geleide

      Van Posthumus tot Lombarts
      In vogelvlugt door de geschiedenis van het dorp Diessen in de
      periode Vr de Napoleontische herindeling.
      door drs. Wil van Oosterhout

I     De Reusel als levensader

II    Romeinen in Deusone

III   Echternach aan de Disena

IV   Ontluikend Diessen

V    Onder staatsbewind

      1. De parochie en abdij onderdruk
      2. Bevolking en bestaan

VI   Een Franse wind

      Diessen, Haghorst, Baarschot: Drie kernen in een gemeente
      1810-1996 door drs. Walter Jacobs

VII   Het oude Diessen en de eerste stappen als
       zelfstandige gemeente. 1810-1900
       1. Wording van gemeente
       2. Bevolking
       3. Het bestaan in de landbouw
       4. Kerkelijk, cultureel en sociaal leven
       5. Kiemen van modernisering

VIII  Op weg naar het moderne leven.
       Diessen in de overgang. 1900-1945
       1. Naar een professioneler gemeentebestuur
       2. Een groeiende bevolking
       3. Moderner bestaan
       4. Doordesemd van het roomse
       5. De Tweede Wereldoorlog

IX    Groei naar het huidige Diessen. 1945-1996
       Bronnen en literatuur
       1. Een moderne gemeente
       2. Naar meer dan vierduizend inwoners
       3. Uitbreiding en comfort
       4. Middelen van bestaan
       5. Sociaal en cultureel leven
       6. Baarschot
       7. De 'afscheiding' van Haghorst
       8. De gemeentelijke herindeling: einde van de gemeente Diessen     
         
      
Door: Drs. W. Jacobs, Drs. W.C.M. van Oosterhout
Inhoud Van Deusone naar Diessen
"Fotostichting Diessen" 2018 GH

Auteursrechten voorbehouden
Dit boek is nog tekoop voor       11,00