Deel 1 (1993)
100 jaar smederij Van Dal.
De huisslacht.
Studentenkamp in 1950.
Eerst preekt de pastoor, dan de veldwachter.
Een diamanten bruiloft in ‘36.
Diessense torenklokken: gegoten in 1821, geroofd in 1943.
Diessen in de ban van de boekenweek.
De raadhuizen van Diessen.
Harmonie 100 jaar.
Een praatje bij een plaatje.Deel 4 (1996)
De schat van Baarschot.
Hers en geens dur Diessen met J. van Baar.
Bieboeren in Diessen.
Gedicht (Wilhelminakanaal).
Zaagmeeltapijten.
Geestelijken van Diessen sedert 1830.
'n Moment voor 't monument.
Een praatje bij een plaatje.Deel 7 (1999)
De Baarschotse bierbrouwerij en haar bewoners.
Een ‘bedenkelijke zaak’ uit 1967: burgemeester
veroordeeld wegens sloop monument.
In d’n ollie.
Annanina’s Rust.
Acacialaan (gedicht).
Hers en geens dur Haghorst en Diessen met Ted Fiévez.
Gilde Sint Sebastiaan vierde 300-jarig bestaan in 1931.Deel 10 (2002)
Diessen, een Romeins dorp.
Zang en Vriendschap 1951 - 2001.
Haghorst en het Wilhelminakanaal.
Heilig of verdoemd?
Diessense vagebonden en vechtjassen in de 18e eeuw afgestraft.
Diessen in oude en..nieuwe ansichten.
Badgasten in Diessen.

Deel 13 (2005)
85 jaar familie Reijrink in Diessen.
Verdwenen winkels.
Hers en geens dur Diessen via tekeningen en schilderijen.
Mijntjeshoef: een Diessens monument op Emerle.
Kiekjes met een bijzondere herinnering.


Deel 16 (2008)
Monumentaal Pannenhuis imponeert reeds 350 jaar lang.
Van Dijck contra de Tilburgse fabrikanten: de Diessense Jachtoorlog.
Bijzondere bomen in Diessen en Baarschot.
De diepvrieskluis: een verdwenen fenomeen.
Baarschot in de twintigste eeuw.
Jeroen Hermkens, landelijk bekend kunstenaar met roots in Diessen.
De woeste gronden van Diessen.


Deel 19 (2011)
Mijn jeugd in Diessen (2).
125 jaar Schildersbedrijf Smetsers .
Wist u dat (nog)???
De Oude Pastorie.
Dat staat er gekleurd op!
Website fotostichting .
Eerder verschenen in de serie ‘Hers en geens dur Diessen’.

Deel 22 (2014)
Fotostichting Diessen.
Pastor Jan van Gestel.
Petrus Notten, een bijzondere pastoor.
Een gevleugeld stel: Annie en Jozef  Vingerhoets.
De laatste watermolen van Baarschot.
Een gerestaureerde hoeve aan het Lurinx Eind.
Diessens visserslatijn, gekiekt door de dorpsfotograaf.
Schoenfabriek Whippet van 1960 tot 1966.Deel 25 (2017)
’n Drievoudig jubileum.  pag. 3
Van eerbetoon tot dorpsgeschiedenis, burgemeester Ryan Palmen.  pag. 4
Uitnodiging bijeenkomst.  pag. 19
november.  pag.  5
Fotorubriek na 1000 afleveringen nog steeds springlevend!  pag.  7
Wat Dies... meer zij.  pag.  10
25 jaar Fotostichting Diessen.  pag. 12
Nominaties Diesselfie-wedstrijd.  pag. 19
25 maal Hers en geens dur Diessen.  pag. 26
Ton Derks, omslagontwerper van Hers en Geens dur Diessen.  pag. 28
Dorpsfiguren.  pag. 29
Oudste Diessense foto’s.  pag. 50
Kroniek van een veranderende dorpsgemeenschap.  pag. 51
Een herberg ten halve, rijksmonument vanaf 2001.  pag. 54
Terugblik op ‘Paradijs of nachtmerrie?’.  pag. 56
Inhoud delen 1 tot en met 24.  pag. 59
Vrienden van de Fotostichting.  pag. 6-8-18
Deel 2 (1994)
De kleine emigratie.
Hers en geens dur Diessen met Ton Derks.
De grot in Baarschot (gedicht).
Collectie-Sevens: veertig jaar Diessen.
Diessense kermis sinds 1820 in september.
Kermisherinneringen.
Ons Diessens land (gedicht).
De Diessense brandweer.
75 jaar garage Vingerhoets.
Diessen geplunderd in 1702: niet met Franse slag!
Boerenovertrek.
Een praatje bij een plaatje.

Deel 5 (1997)
Het Huiske ten Halve en K.v. Gestel.
Gedicht (’t Stuk).
Hilvarenbeek wilde al in 1947 Diessen annexeren.
Een schóón portret.
Hanneke Zwartgat en d’n Oostman.
Van ellen schortenbont en een halve liter bronolie.
Molen De Heibloem en zijn mulders.
NSB-burgemeester jarenlang ‘achtervolgd’ door gemeente.
Een praatje bij een plaatje.


Deel 8 (2000)
Diessenaar van de 20e eeuw.
Timmermans Diessen: van strohandel naar logistieke dienstverlening.
Ode aan de lindeboom (gedicht).
Adriaan Jacobus Lombarts, van maire tot schout en burgemeester.
Dokteren in Diessen: over twee eeuwen geneeskunde in het Diessen van weleer.
Hers en geens dur Diessen met Janus Kluijtmans.
De schatten van Sint Joris.

Deel 11 (2003)
De Hertgang, oud cultuurland tussen Baarschot en Dun.
Brariatius, Diessen op de Romeinse kaart gezet.
Meisje (gedicht).
De kunstschatten van de Diessense kerk.
Van schuurkerkkoor tot gemengd koor.
Tekens van bijgeloof.
75 jaar Willibrordusschool.


Deel 14 (2006)
Baarschot een eeuw geleden.
De pastorie van Diessen.
Nog meer verdwenen winkels.
Hers en  Geens dur Diessen met Jan Vugts.
Boerderij-café Van Helvoirt op den Heuvel in 1974 gesloopt.


Deel 17 (2009
)
De Commissaris der Koningin op bezoek in Diessen tussen 1895 en 1924.
Ons moeder en de zusters; een verhaal uit de oorlogstijd.
Een verdwenen brouwerij op het Baarschotse Teechoven.
Boerenovertrek van de bank in 1966.
Stenen met een verhaal.
Terugblik op Comité Diosna.
De Reusel zal weer kronkelen in ‘t Diessens Broek.
Thuis in ‘t Diessens Broek; Jan van Gestel beschermt weidevogels.

Deel 20 (2012)
Ook in 1944 dreigde herindeling.
Jongerensociëteit Diessen (1967-1984).
De vlam in de pan in het Diessense Hooghuis.
Wist u dat (nog)???
De openbare school in Diessen.
Marian van der Sanden, kunstenares uit Diessen.
Dat staat er gekleurd op!

Deel 23 (2015)
De (Diessense) poffer.
Gérard van der Poel, Haghorstse palingvisser.
Oudste Diessense foto's.
Nelly als 'ponnie'op de Diessense pastorie.
Het Diessense Sprenkeleind weer juist op de kaart.
Geroepen voor de tropen, Frans en Kees onder de palmbomen.
Van looierij tot zorgboerderij.
Diessen bedelde om Haags huisvuil.
Bevrijdingsoptocht 1945.

Deel 26 (2018)
"Fotostichting Diessen"
Eerder verschenen in de serie 'Hers en Geens dur Diessen'
Deel 3 (1995)
De Diessense kerk in beeld.
Hers en geens dur Diessen met Louis de Groot.
Onze jongens in Indië.
Fotowedstrijd 20 jr. Deusone.
Over burgemeesters en opgezette vogels.
Herinneringen aan de Sacramentsprocessie.
Pinksterfeest (gedicht).
De Diessense brandweer (2).
Een praatje bij een plaatje.
Deel 6 (1998)
’n Huukske in ’t Huukske.
Tinus Roozen: mens onder de mensen.
Het ene monument behouden, het andere gebouwd.
Hers en Geens dur Haghorst met B. Verhelst.
Vuilniswagen rijden.
Met vallen en opstaan: een eeuw wegenaanleg in Diessen.
Ons plekje (gedicht).
Nogmaals Hanneke.
Onze dorpsfotograaf.
Een praatje bij een plaatje.

Deel 9 (2001)
Van Boerenbond en CAV tot Brameco-ZON
De verhalen van Jaon de Zak.
Herberg Kerkzicht en haar uitbaters.
Hers en Geens dur Diessen met J. Klessens.
Diessen geplunderd in 1702: niet met de Franse slag!
Boerenovertrek.
Een praatje bij een plaatje.
Deel 12 (2004)
De korte maar hevige geschiedenis van de Supportersclub Henk Baars.
Nomadenbestaan en sprekende stenen: onderkomens van de Jeugdbeweging.
Verhalen uit De Eikelaar.
Terugblik op 75 jaar: van Boerinnenbond tot KVO.
Diessense toren: eeuwenlang bron van onderdanig onderhoud.

Deel 15 (2007)
Diessense emigranten in Brazilië: paradijs of nachtmerrie?
Ruud Reinders, burgemeester van Diessen 1973-1996.
De ontstaansgeschiedenis van het Diessense klooster.
Torentje kloosterkapel terug in Diessen.
Hommage aan Gust de Vries.
Ongevallen in Diessen in vroeger eeuwen.

Deel 18 (2010)
Mijn jeugd in Diessen (1).
Diessens Hooghuis door de eeuwen heen.
De hoeve van Engelbert.
Oostenrijkse kinderen in Diessen.
Geschiedenis van een Baarschots café.
De dorpsfotograaf.

Deel 21 (2013)
Over het verleden van de Toekomst.
De verspieder van de Satan.
De voormalige cultus van St. Willibrordus in Diessen.
De laatste veldwachter van Diessen.
Kunstwerken in Diessen.Deel 24 (2016)
Voorwoord
’t Turkaa, natuurpareltje tussen Diessen en Baarschot
De Klippel
“Komt die mof met zijn hond voorbij...” 
Van bedeling naar bijstand; armenzorg in Diessen 
’n Wandeling naar de Haghorst 
Van Vastenaovend naar Carnaval
Van Wolfsdonk naar Westerwijk
Eerdere uitgaven van Hers en Geens dur Diessen
"Fotostichting Diessen" © 2017 GH