"Fotostichting Diessen"
Terug
                 Hoofdstuk 8: Mensen en families


__________________________________________
Mensen en families
pag.: 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 -
197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 -
214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 -
231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238

Bronvermelding
pag.: 239
Dedeesdiedint
pag.: 240
__________________________________________
Naar boven
Plm. 1925. Bij een feestdag moesten de 'potters' uit de kast.
v.l.n.r.: Hanna van den Hout-van de Wal - Jana Heuvel­mans-van de Wal.
Kees van den Hout - Maria van de Ven-van den Hout.
De Diessense vrouwen droegen vroeger een wit 'mutske'. Daarnaast hadden sommige vrouwen een potter, een zeer rijk versierde en dan ook zeer dure muts, die alleen bij kerkbezoek en feestelijke gelegenheden werd gedra­gen. In de jaren '20 en '30 begon deze klederdracht steeds minder voor te komen. De laatste (oude) vrouw­tjes legden hun muts of potter zo omstreeks 1950 defini­tief af.
Gezin Harrie de Brouwer in 1915 aan de Willibrordus­straat.
Harrie was werkzaam bij de Posterijen in Tilburg, later postbode in Diessen. Zijn vrouw Mina van Wezel was naaister van bruidskleding en de eerste bedienster van de Diessense telefooncentrale. Op de foto Harrie met zoon Martinus en zoon Frans op de knie van moeder Mina de Brouwer-van Wezel. Mina kwam bij de inval van de Duitsers in 1940 om het leven.
Gezusters Timmermans in de Laarstraat of Hoekje in 1920.
v.l.n.r. Anna - Miet - Jans.
Familie Moonen, Hoekje.
v.l.n.r. Hanna - Jaon - Jan - Kee.
182
25 januari 1959. Jans Vingerhoets-van Laarhoven van het Pannenhuis.
Augustus 1943. Beth van Gestel-van Riel, 63 jaar oud, aan het sokken stoppen achter de boerderij aan de Beer­seweg.
1940. Jana Pover-Timmermans, Baarschotsestraat,
in Zeeuwse klederdracht.
Jans van Doormaal-Bruurs. Onlangs werd deze foto gevonden achter een oud schilderij aan de muur. De man van Jans was Toon van Doormaal. Zij woonden aan de Julianastraat (thans bezinepomp Plasmans).ln 1936 vier­den zij het zeldzame diamanten huwelijksfeest. Voor Diessen destijds een dorpsfeest waaraan de gehele bevolking deelnam.
4 mei 1958. Sus Koppens-de Bruin, Waterstraat.
11 mei 1957. Jaonna Hamers, Haghorst.
Januari 1959. Mieke de Brouwer-de Kort uit de Water­straat, bezig met sokken stoppen bij haar dochter Luus Vingerhoets-de Brouwer aan de Watermolenweg.
9 febr. 1958. Mina Hamers-Hendriks, Haghorst.
17 aug. 1941. Dien van Nieuwkuijk-de Laat, Molenstraat.
'Grutje van Knegse/; weduwe van Kees de Laat. Haar meisjesnaam was Antoinetta Trompenaars, wonende in de Laarstraat bij haar schoonzoon Driekske van Knegsel en haar dochter Mina de Laat.
Hanneke van der Zande-van Gool, voor haar huisje aan de Beekseweg, haar kippen voerend.
181
183
184
Piet Heuvelmans F.z., organist in de Willibrorduskerk. In 1951 emigreerde Piet naar Canada.
Een bekende figuur in Diessen was de sluiswachter aan sluis IV van het Wilhelmina-kanaal, Jan Grootenboer.
In de oorlog 1940-1945 was de krant voor Harrie van Nieuwkuijk ook onmisbaar.
Soldatenportret uit 1904. Jan de Laat van de Heikant ver­vulde zijn dienstplicht. Hem was toen echter niet bekend dat hij in de vierjarige mobilisatie 1914-1918 ook vier jaar onafgebroken in militaire dienst zou moeten doorbren­gen.
­In de winter was het in het Moleneind vaak erg nat, de Reusel zorgde dan voor overstroming en de boeren zaten op een eilandje. Jan Bruurs vulde zijn tijd dan met het maken van kachelhout.
Willem Smulders bijgenaamd 'Rooie Fik' woonde in Hilva­renbeek. Hij kwam ook in Diessen huis-aan-huis voor de verkoop van de Enkhuizer almanak en de dienstregeling van de BBA-busdienst. Hij wenste de mensen dan tevens een Zalig Nieuwjaar, ook al was het intussen al maart of april.
Kees van Gestel van het 'Huiske ten Halve' temidden van zijn eigen gekweekte ras knolgroen dat veel bekendheid genoot.
1941. Jan Evers, Haghorst, op zijn 60e verjaardag.
Driekske van Gool, gemeenteveldwachter tot 7-7-1907.
Pietje van Roovert bij zijn zelfgebouwde handboogdoel aan de Baarschotsestraat (thans no. 35).
185
186
Bruidspaar Toontje Smetsers en Bertha Heuvelmans in 1911.
10 november 1921 trouwden Janus de Laat en Doorke van de Loo. Ze gingen wonen in de Julianastraat (thans slagerij Kuvener).
Peter Hoosemans en zijn vrouw Elisabeth Smolders die zich in 1885 na hun huwelijk vestigden in Diessen in het (huidige) café De Zwaan aan de Julianastraat. Zij dreven daar jarenlang een café en winkeltje. Peter was voerman. Met paard en wagen reed hij naar Tilburg en Den Bosch en verzorgde alle vracht en personenvervoer.
Bruidspaar Klaas Verhoeven en Kee Moonen, 21 mei 1919.
1 mei 1941. Trouwdag van Kees van de Laar en Bertha Hendrikx. Links van het bruidspaar: Sien van Gils en Sjef Hendrikx, rechts van het bruidspaar: Frans van de Laar en Marie Evers.
187
11 juli 1937. Gemeentesecretaris Norbert van Dijck en zijn broer Sjef van Dijck (d'n Brouwer) komen uit de kerk. Op de achtergrond de kruising Heuvelstraat - Willibror­dusstraat.
Begin 1940 trok de fanfare door de kom van Diessen, hoek Kerkstraat/Kerksingel. Op de voorgrond bestuurslid Jan Stapelbroek, die in 1949 emigreerde naar Brazilië, en Trien van de Wal (geboren in 1852 en overleden in 1949). Trien dreef een kruideniers winkeltje in de Heuvelstraat tegenover de pastorie.
Augustus 1930. Fraters Schoenmakers achter het ouder­lijk huis aan de Heuvelstraat.
Vl.n.r.: Frans (Fr. Kostka) - Jan (Fr. Gonzaga) - Louis (Fr. Albinus).
1948. Twee misdienaars in de Kerkstraat, links Jan Nou­wens, rechts Kees van Gils Ant.z.
Nadat ze in de sacristie hun toog hadden aangetrokken voor het zondagse lof van half drie, vroeg de dienst­doende pater of ze even een zakje snoep wilden halen bij Hanna van den Hout, het winkeltje in de Kerkstraat. Op de terugweg naar de kerk werden ze gesnapt door de fotograaf.
Oude vrienden. Vl.n.r. Pietje Schilders - Jantje de Wijs - Bert Hendriks.
188
1963. Piet van Bijsterveldt leest bij de kachel het Nieuws­blad als Sjoke thee gaat zetten.
1941. Trien de Kroon-van de Laar met zoon Frans en diens vrouw Jans Rijnen, voor de boerderij op Lage Hag­horst.
Klaas en Kee Verhoeven-Moonen achter de plattebuis in hun woning aan het Hoekje.
Plm. 1930. v.l.n.r.: Luus de Graaf-Roozen - Jana Evers - Nel Timmermans-Verhoeven - Frans Timmermans.
189
1953, Janus en Koos Vingerhoets-van Dal uit Hag­horst; bij hun gouden huwelijksfeest. Op de foto verlaten zij de kerk; op de achtergrond de naaste buren Toon van Rijthoven en Piet van Oosterwijk.
Wim Peeters met zijn neef Jan Broeders bij de bestelauto van bakkerij Peeters aan de Julianastraat.
De hoogmis is uit, fietsen is te gevaarlijk, dus lopen.
Vl.n.r. op voorgrond: Anna Nooijens-Schoonis - Nel. van Dijck-Nooijens - Beth Nooijens-Schoonis - Kees Nooyens;
op de achtergrond: Mina Nooijens-Kuijpers.
190
1928. Zes weken op zogenaamde 'vooroefening' en dan was men vrij van militaire dienst (1e opkomst).
v.l.n.r. staande: Janus Vingerhoets - Jan van Nunen ­Janus Jansen - Jan Dirks;
liggend: Sjef van Gestel en Jan Linnemans.
De bende Z, een vrienden clubje in 1920.
v.l.n.r.: Piet van Dal - Chris van Dal - Jan Heuvelmans - Tinus Roozen - Janus van Hees - Jef van Gijsel - Harrie van Hees.
De jonge Bende Z. in de Kerkstraat, plm. 1956.
v.l.n.r.: Ad Stokkermans - Frans van Gestel - Harry van Dal - Piet van Hees - Kees van Gils Ant.z. - Ties Stokkermans - Ko van Strijdhoven. Meer dan 30 jaar later noemde dit vrienden clubje zich ook 'de bende Z’. Ze gingen samen uit en hadden een herkenningsfluitsignaal.
191
v.l.n.r. boven: Nol Verhoeven met op de arm Mientje Tim­mermans - Frans Timmermans met zoontje Sjef. Knielend: Jana Evers - Janus Verhoeven.
Diessense dames in Volendam.
v.l.n.r.: Riet Peeters - Sien van Hoof - Nel van Hoof - Anneke Spekenbrink - Annie van Dijck - Anna van Hees.
192
Een aantal Diessense dames maakte in 1950 een uitstapje naar Volendam en dacht: 'Kleren maken de vrouw'.
Vlnr. staande: mevr. De Greef - Miet van Dal-van Hees - Naan Peeters-Broeders - mevr. Smolders-van Dal - mevr. Wijnho­ven - mevr. Lagendijk - mevr. Balduc, pastoorsmeid;
zittend: Cor van den Hout-van Hees - Anneke Liebregts - Cato Peeters-van Roovert - Jana Verhoeven-Moonen - Riet Jan­sen;
Onder: Jans Hems-Verhoeven - An Nooijens-Stokkermans - Mien van Krieken-Timmermans.
Bruiloftsfeest van Kees van Gestel en Nel Schepens op 1 februari 1944 ten huize van de bruid.
1 Sien van Gils - 2 Huub Schepens - 3 Riek Schepens - 4 Bertha Schepens - 5 Sjef van Gestel - 6 Cor Schepens ­7 Marie Ansems -
8 Janus Schepens - 9 Cato van Gestel - 10 Piet van Gestel - 11 Bertha van Gils - 12 Sjaan van Gestel-van de Looy - 13 Toon Schepens - 14 Jo van Aarle - 15 Marie van Gestel-den Otter - 16 Jan van Gestel - 17 Jan Schepens - 18 Frans van Gestel - 19 Marie van Gestel - 20 Hanna van Gestel-Aerts - 21 Jan de Graaf - 22 Kees van Gestel (bruidegom) - 23 Nel van Gestel-Schepens (bruid) - 24 Graard van Hoof - 25 Koos Schepens-Wouters - 26 Miet Jansen-Schepens - 27 Toon Jansen - 28 Beth Dirks-Wouters - 29 Janus Jansen - 30 Wim Schepens - 31 Mieke van Gestel - 32 Bert Dirks - 33 Koos Schepens - 34 Jans van Hoof-van Gestel - 35 Drika Wouters-Heijmans - 36 Lies Schepens - 37 Jan Wouters ­38 Co Schepens.
193
Gezin Jan en Anneke Heuvelmans-Timmermans in de Willibrordusstraat in 1942.
v.l.n.r. voor: Riet - Annie - Piet - moeder met tweeling Ton en Jozef - Berdy - Toos;
achter: Nellie - vader Jan - Mien - Jo - Jan.
1931. Kinderen van Toontje en Suske (Bie) Vingerhoets-van den Heuvel.
v.l.n.r.: Siska (in stoel) - Toontje - Jo - Frans - Cor - Lies - Anny - Harrie - Zus - Piet.
5 mei 1923. Zilveren bruiloft van Jan Nouwens en Anna Paymans in Haghorst.
v.l.n.r. voor: Marinus - vader Jan - Bart - moeder Anna - Miet - Sjaan - Mina;
achter: Janus - Frans - Willem - Jan - Tinus - Jo - Stien - Marie.
194
Augustus 1924. Gezin van veldwachter Kees en Roos Schoenmakers-Olieslagers in de Heuvelstraat.
v.l.n.r. staande: Fons - Frans - Piet - Marie - Jan - Louis;
zittend: Kees en Roos met tussen hen Janus en Wim.
November 1932. Gezin Jan en Jans Vingerhoets-van Laarhoven (Pannenhuis).
v.l.n.r. staande: Jan - An - Sjef - Miet - Kee - Jans;
zittend: Janus - vader Jan - moeder Jans - Nel.
Vader Jan was gedurende 35 jaar raadslid, waarvan 8 jaar wethouder van Diessen.
195
Gezin Janus en Fien van Doormaal-Jansen in 1934 aan de Van Dijcklaan (Baarschot).
Vl.nr. staande: Mien - Toon - Harrie - Jans - Sjaak - Martina;
zittend: vader Janus - Anna - Sjef - moeder Fien.
Augustus 1948. Bruidjes begeleiden het gouden paar Kees Nooijens-Verhoeven uit de Heuvelstraat naar de kerk.
Op de foto de kleinkinderen: de bruidsjonkers op de voorgrond zijn de tweeling Nellie en Jan Klessens verder Neeltje Nooijens J.d. - Cor Nooijens Pd. - Cor Nooijens H.d. - Anny Nooijens Pd. - en de buurt­bruidjes Mien van den Hout - Luus de Jong - Riet van den Hout - Dora Spaninks - Bets van Beurden - Vingerhoets Ad.
Gezin Kees en Cato Roozen-Linnemans in de Laarstraat.
v.l.n.r.: Lina - Jan - Walter - Sjaak - Marie.
196
John Smetsers - 11 Ronald Smetsers Adrz. - 12 Mieke Smetsers P.d. - 13 Annie van Bijsterveldt Josd. - 14 Maria Smetsers Jefd. - 15 Rietje van Bijsterveldt Josd. - 16 Jeanne van Gestel N.d. - 17 Annemarie Vugts Antd. - 18 Francis Vugts Antd.
Mei 1960. Gouden bruiloft Toon en Bertha Smetsers-Heuvelmans.
1 Bertha Smetsers-van Gils - 2 Sis van Gestel - 3 Sjef Heuvelmans - 4 Bruidegom - 5 .? - 6 Bruid - 7 … Smet­sers Adrz. - 8 Zus Smetsers - 9 Gerrie Spieringhs - 10
Gouden kloosterfeest van zr. Aventina (Dien van Gils) te Diessen, St. Theresiagesticht in 1956.
1 Jan Hendrikx F.z - 2 Harrie van Dal - 3 Harrie Hendrikx F.z - 4 Sjef Hendrikx F.z - 5 Marinus van de Meydenberg ­6 Sia van de Laar C.d - 7 Sjan Hendrikx F.d - 8 Miet van de Meijdenberg-Hendrikx - 9 Harrie van de
Meijdenberg ­10 Sien van Dal Ad - 11 Harrie Corstiaans - 12 Janus Hendrikx - 13 Kees van de Laar - 14 Frans van de Laar Cz - 15 Noud van Dal- 16 Jana van Dal-Hendrikx - 17 Carry van Dal Ad - 18 Riet van de Laar - 19 Sien Hen­drikx F.d - 20 José van de Laar - 21 Frans Hendrikx - 22 Dora Hendrikx-Corstiaans - 23 Kee Corstiaans-Hendrikx ­24 zr. Damasa van Gils - 25 zr. Aventina - 26 zr. Floren­tiana Hendrikx - 27 Sjef Hendrikx - 28 Bertha van de Laar-Hendrikx - 29 Marie Hendrikx-Corstiaans - 30 Fien van de Meijdenberg-Hendrikx - 31 Joke van Dal Ad - 32 Jos van de Laar Cz - 33 Wil Hendrikx F.z - 34 Thea Hen­drikx Ad - 35 Mariet Corstiaans H.d - 36 Jef van de Mey­denberg Hz - 37 Sjan Hendrikx Ad - 38 Jan Hendrikx Az - 39 Carry Hendrikx F.d - 40 Jo van de Meydenberg H.d ­41 Sia Hendrikx Ad - 42 Ria Hendrikx F.d - 43 Katrien van de Laar - 44 Carry van de Laar - 45 Jos Hendrikx Az - 46 Janus Hendrikx F.z - 47 Frans van de Meydenberg - 48 Jan van de Laar.
197
Gezin Willem en Annie de Laat-Diepstraten d.d. 7 aug. 1955 op de Lage Haghorst.
V.l.n.r. de kinderen: Marjan - Tonny - Wim - Toon - An.
Gezin Toon en Mina van Riel-Evers uit de Willibrordusstraat.
Vl.n.r. voorste rij: Riek - Frans; achterste rij: Jan - moeder Mina - Thea - vader Toon - Ton.
Gezin Kees van Riel en Marie Peters (zittend), Hoekje. V.l.n.r.: Fien - Sjaak - Miet - Drika - Harrie - Anna.
198
Bij gelegenheid van het afsluiten van een cursus voor jonge boerinnen werd deze foto genomen achter de boerderij van de familie Kuijpers aan de Tongerloseweg (vóór de botermolen).
v.l.n.r. boven: Jans de Laat - Kee van Korven - Luus de Brouwer - Jana van Dal - Marie Bruurs;
midden: Marie Kuijpers - Luus van Korven - Nel Verhoe­ven - Miet Roozen - Jans Timmermans - Nel Vingerhoets; beneden: Mieke Kroot - An Kroot.
De boerderij is bij de bevrijding in 1944 afgebrand, de botermolen was al vele jaren eerder afgebroken.
Kinderen van Janus Vugts aan de Beekseweg in 1945. v.l.n.r.: Annie - Jan - Fientje, zittend Piet.
Kinderen van Jan en Miet van Dal-van Hees, Julianastraat.
v.l.n.r. boven: Justa - Janus - Johan - Piet - Jo; beneden: Harrie - Antoon - Joseph - Ad.
199
Zilveren kloosterfeest van zuster Arnoldina (Mieke van Riel), d.d. 3 maart 1943.
V.l.n.r. bovenste rij: Jans van Beers - Frans van Riel Jz. - Janus van Riel Sz. - An van Riel Jd. - Miet van Riel S.d. - Riek van Riel Jd. - Jo van Riel Jz. - Frans van Riel Sz;
onderste rij: Jo - Bart - Kees en Piet Sz. - Jan van Riel - broeder Bert van Riel - zr. Arnoldina - Sjaak van Riel - Fien van Riel-Vingerhoets met de kinderen, Cor - Jo - Annie.
Kinderen van Sjef en Tonia Meijs-van Korven in de Heu­velstraat.
Van voor naar achter: Jan - Ria - Ad - Kees - Piet.
Foto plm. 1930. Familie Frans van Gestel (de metser) en Hanneke Aarts.
V.l.n.r.: Piet - vader Frans - Sjef - Kees - Cato en moeder Hanneke. Dochter Maria was er niet bij, zij was dienst­bode in Tilburg.
De familie woonde waar nu modehuis De Laat is geves­tigd. Op de achtergrond smederij Jan Heuvelmans.
200
In mei 1949 was Fons van Gijsel 25 jaar lid van fanfare St. Willibrordus, welke hem een serenade bracht.
v.l.n.r.: Frans van Gijsel (broer van Fons) - Frans - Piet - de jubilaris Fons - Ans - Petra van Gijsel-Roozen - Liza - Marie - Jo.
Op 31 mei 1950 kwamen de broers Nico en Toon van Korven terug van hun dienstplicht in Indië. De familie zorgde met z'n allen voor een feestje bij hun terugkeer in de Waterstraat.
v.l.n.r. boven: Pieta van Gorkum - Ad van Gorkum - Kee van Gorkum-van Korven - Ad van Gorkum - Harrie van Gorkum ­Miet van Korven - Jan van Korven - An van Korven - Jans van Korven-Bruurs - Jan van Korven Az. - Harrie van Korven;
onder: Pietje van Korven-Fabrie - Cor van Korven - soldaat Toon - Huub van Korven - soldaat Nico - Janus van Korven.
Familie Willem en Marie Timmermans-Teurlings met hun kinderen voor de boerderij in de Echternachstraat. v.l.n.r. staande: Janus - Dien - Frits - Anna - Frans.
201
Gezin Toon en Cato de Beijer-van Gils (27 mei 1960) aan de Baarschotsestraat en de kinderen Nelly en Wim.
Gezin Theo en Cato Reijrink-van Spreeuwel, 'Mijntjes­hoef; Haghorst.
v.l.n.r. staande: Jo - moeder Cato - Corrie - Annie - vader Theo - Henk - Toon - Ed;
zittend: Riet - Wil.
Gezin Brord en Hanna van Gils-Moonen voor hun boerderij in de Westerwijk bij gelegenheid van de eerste heilige mis van hun priesterzoon Dam, d.d. 22 mei 1948.
v.l.n.r. boven: Janus - Wim - Jo - Kees - Harrie - Bertha - Riek;
onder: Nico - vader Brord - Dam - moeder Hanna.
202
Gouden bruiloft Toon en Jans van Doormaal-Bruurs, 29 juli 1926. De foto is genomen op het Laar tegen de tuin van boerderij Van Rijthoven, welke boerderij is afgebrand bij de inval van de Duitsers in 1940 in Diessen.
1 Toon Hoosemans - 2 Jan van Doormaal - 3 Jans van Doormaal Adr.d - 4 Martina van Doormaal - Adr.d - 5 Har­rie Appels - 6 Johanna
alde Bijvanck - 7 Jo van der Heij­den - 8 Anna van Spreeuwel-Appels - 9 Toon Appels - 10 Zus van der Heijden - 11 Jos van der Heijden - 12 Toon van der Heijden - 13 Miet Smolders-Appels - 14 Graard Appels - 15 Wim van der Heijden - 16 Anna Appels-van Doormaal - 17 Sjef van Doormaal Ant.z - 18 Toon van Doormaal Az - 19 Henrie van der Heijden - 20 Anna van der Heijden - 21 Miet Hoosemans-van Doormaal- 22 Trien van Doormaal-de Laat - 23 Fien van Doormaal-Jan­sen - 24 Janus van Doormaal - 25 Harrie van Doormaal Az - 26 Toon van Doormaal (diamanten bruidegom) - 27 Sjaak van Doormaal Adr.z - 28 Jans van der Heijden-van Doormaal - 29 Toon van Doormaal Adr.z - 30 Jans van Doormaal-Bruurs (diamanten bruid) - 31 Harrie van Door­maal - 32 Trien van Doormaal-van der Meijs - 33 Adriana van Doormaal-van der Meijs - 34 Piet Hoosemans - 35 Anneke Hoosemans - 36 Sjaak van Doormaal J.z - 37 Marie van Doormaal - 38 Mien van Doormaal Adr.d - 39 Sjef van Doormaal Adr.z - 40 Toon van Doormaal Ant.z ­41 Jo Hoosemans - 42 Nel Hoosemans - 43 Lies Hoos­emans - 44 Toon van Doormaal Hz - 45 Anna van Door­maal H.d - 46 Jans van Doormaal Hd - 47 Toon van Ooor­maal J.z - 48 Jans van Doormaal - 49 Jan van Doormaal J.z - 50 Piet Appels.
Familie Van Dal en bruidspaar Van Gils-van Dal.
v.l.n.r. boven: Marie - Jans - Jan - Kee - Jana;
Onder: Janus van Dal - Justa van Dal-Havermans - Kees van Gils en Sien van Gils-van Dal.
203
Ouders en familie van Indiëgangers op bedevaart aan de Oirschotse kapel 'D'n Heiligen Eik: mei 1950.
De heilige mis werd opgedragen door Aalmoezenier Vermeulen voor de behouden terugkeer van de Indiëgangers. V.l.n.r. boven: Dina van Doormaal - Jans Broeders - Jans van Doormaal - Jan Broeders - Jan Diepstraten - Janus Vugts ­- Wim Vugts - Anna Vugts-de Bruin - Tineke van Beers - Sjaak Rombouts;
2e rij: Sjan Wijnhoven - Sjef van Doormaal - Janus van Korven - Anna Vugts - mevr. Basten - Annie Baars - mevr. Rom­bouts-Geerts - aalmoezenier Vermeulen;
zittend: Jana van Doormaal - Pietje van Korven - Koos Schepens - Anna Vugts - Frans Baars - Door Baars - Netje van Dorst.
Terug
Vervolg
Naar boven
Boek "wat Dies... meer zij"

hoofdstuk 8

Fotoboek van Diessen, Haghorst en Baarschot

Door Gust de Vries, Ad van Doormaal, Toos Soetens en Wil Vennix.

m.m.v. Piet van Bijsterveldt, Sus van Gils en Diny Teurlings

------------------------------------------