FOTORUBRIEK 489


Op de foto (gemaakt door meester Harrie Sevens) zien we de heer en mevrouw Voets-van Olphen op de stoep van de pastorie.
Vermoedelijk had het bruidspaar daar een beleefdheidsbezoek aan pastoor Van der Linden afgelegd. Wie de andere mensen op de foto zijn, is ons onbekend. Wij verzoe­ken eenieder die zichzelf of ande­ren op deze foto herkent, dit door te geven via onderstaande adressen.

Twee Diessense kinderen, Rien Spieringhs en Corrie de Laat Jac.d., droegen die dag voor het bruidspaar het volgende gedicht voor:

Een alleen is maar verdrietig, sprak de burgemeester vaak
'k Moet 'n huisgezin gaan stichten, dat is 'n uitgemaakte zaak
't Plan is heden feit geworden, ik zie u thans als bruigom staan
Met haar die ge hebt verkoren, kunt ge uw woning binnengaan

Deze dag is een der schoonste, door uw beiden ooit beleefd
Geve God dat hij 'n gouden draad, door 't verdere leven weeft
Toeberust met Godes zegen, die u nooit ontbreken zal
Staat gij aan elkanders zijde, zelfs bij kruisjes moedig pal

Lusten, lasten, droefheid, vreugde, alles wordt te saam gedeeld
Ja, de wonde van de ene, wordt door de ander dra geheeld
Zo wordt voor u het huwelijksleven, edelachtbaar huwelijkspaar
Het afbakenend pad ten hemel, 't doel van alles toch niet waar

Gaarne bieden wij u deez bloemen, als blijde herinnering aan
Hopend dat ze in uw woning, nog een poos te prijken staan
Dan ja zullen ze verwelken, doch wat ook verdwijnen mag
Hoger zult u op zien bloeien, het geluk van deze dagReacties zijn altijd welkom via Contactformulier of info@fotostichtingdiessen.nl of via telefoonnummer 013 5042413.
Terug hoofdpagina
Een trouwfoto van 64 jaar oud deze keer. Op 4 maart 1933 trad burgemeester A.J.L. Voets in het huwelijk met A.F.P.M. van Olphen. Voets was toen al twee jaar eerste burger van Diessen maar hij was niet bijzonder geliefd bij de bevolking. Een van de oorzaken daarvan was dat hij tijdens zijn burgemeester­schap in Hilvarenbeek bleef wonen. Wethouder Tinus Roozen confronteerde Voets in de raadsvergade­ring van 25 maart 1933 - kort na diens huwelijk derhalve - opelijk met de vraag wanneer hij zich eindelijk in Diessen zou vestigen. Voets wuifde de vraag weg: het zou wel in orde komen. Het kwam echter niet in orde en toen de oorlog uitbrak woonde Voets nog 'gewoon' aan de Beekse Vrijthof. Toen in 1943 zijn tweede ambtstermijn van zes jaar afliep, werd Voets niet herbenoemd. Na de oorlog keerde Voets niet terug in Diessen. Later werd hij benoemd tot burgemeester van Oeffelt.