"Fotostichting Diessen"
Voorwoord

Het Huiske ten Halve en Kees van Gestel  
door Ad van Doormaal
Halverwege tussen Diessen en Hilvarenbeek staat vlak voor het bosgebied Annanina's Rust het Huiske ten Halve. In het verleden was dit een boerderij-herberg, waar met name voerlui aanlegden. Ad van Doormaal ging de geschiedenis van dit karakteristieke pand na en beschrijft en passant het leven van een oud-bewoner, Kees van Gestel, die van 1921 tot 1968 een belangrijke rol vervulde in verschillende Diessense landbouworganisaties.

Gedicht  
door Walter Goddijn
Op verzoek van de redactie schreef Walter Goddijn uit Haghorst een gedicht over zijn geliefde plekje in 'Het Stuk'.

Hilvarenbeek wilde al in 1947 Diessen annexeren                   
door Emmanuel Naaijkens
Na ruim zestien eeuwen is op 1 januari 1997 dan toch het doek voor de zelfstandige gemeente Diessen gevallen. Twee keer eerder waren er al plannen om de gemeente bij Hilvarenbeek te voegen, maar die haalden niet de eindstreep.

Een schóón portret 
door Ad van Doormaal
In dit hoofdstukje gaan we 'hers en geens dur Diessen' aan de hand van een aantal portretten van Diessense mensen, getekend en geschilderd door voornamelijk Diessenaren.

Hanneke Zwartgat en d'n Oostman 
door Janus Hendrikx
Hanneke van der Zande-van Gool woonde tot het midden van de jaren '50 in een huisje aan een zijweggetje van de Beekseweg net voor Huiske ten Halve en Annanina's Rust. In de volksmond werd ze Hanneke Zwartgat genoemd. Ze was getrouwd met Mart van der Zande, in Diessen beter bekend als 'd'n Oostman', omdat hij ooit in het voormalige Nederlands Oost-Indië gediend had. Als nieuwsgierige jongens bij Hanneke kwamen rondneuzen, kregen ze een pispot met inhoud naar hun hoofd gegooid. Hanneke droeg haar haar altijd in twee staartjes, die ze voor haar hoofd bij­eengebonden had, ook toen ze al bijna kaal was. Een koddig gezicht. De bedstee bij Hanneke was een echte 'todhoop', die vol lappen en kleden lag. Esbekenaar Janus Hendrikx schreef onderstaand verhaal uit zijn herinne­ring aan Hanneke en haar Oostman.

Van ellen schortenbond en een halve liter bronolie
door Hans Schoenmaker
De Kerkstraat was vroeger nagenoeg de enige straat in Diessen die een zekere 'stadse' aanblik had. Niet boerderijen, maar winkels, kroegen en woningen beheersten hier het straatbeeld. Hans Schoenmaker duikt in de geschiedenis van dit bijzondere stukje Diessen en belicht met name het pand Kerkstraat 7, waar de familie Van Roessel jarenlang haar nering had. Hij baseert zich onder meer op kasboeken en andere originele stukken die bewaard zijn gebleven.

Molen De Heibloem en zijn mulders
door Ad Hoozemans
Halverwege tussen Diessen en Baarschot ligt rechts de Heibloem, een zijstraatje dat naar het jeugdhuis De Bolster leidt. De naam Heibloem is ontleend aan de molen die links aan dit straatje gestaan heeft en waarvan nu alleen nog de met klimop begroeide romp resteert. Over de geschiede­nis van molen De Heibloem en zijn molenaars schreef Ad Hoozemans dit hoofdstuk.

NSB-burgemeester jarenlang 'achtervolgd' door gemeente
door Wil Vennix
Diessen werd in de oorlog een jaar lang bestuurd door NSB-burgemeester Timmermans. Na zijn haastige vertrek daags voor Dolle Dinsdag bleek dat hij populair gezegd - 'een greep in de kas had gedaan'. Wil Vennix verhaalt hoe het naoorlogse gemeentebestuur hem jarenlang achter de vodden zat om het teveel opgenomen bedrag terug te vorderen.

Een praatje bij een plaatje
In dit hoofdstuk treft u een selectie aan van foto's die eerder zijn geplubiceerd in de Fotorubriek in Deusone.

Overzicht inhoud vorige delen
Inhoud deel 5
"Fotostichting Diessen" © 2018 GH

Onder redactie van: Ad van Doormaal en Wil Vennix

© Auteursrechten voorbehouden
Dit boekje is nog tekoop voor
€ 8,50
(1997)