Onder redactie van: Ad van Doormaal en Wil Vennix

© Auteursrechten voorbehouden
Terugblik op een fantastisch jubileumjaar
door redactie

Sneeuwpop, een smaakvol Kerstmenu
Opkomst en teloorgang van het CDA
   
door Sjak Janssen
Langzaam trokken de laatste dagen van het jaar aan ons voorbij. Een periode
waarop de winter genadeloos zijn stempel drukte. Lange koude, natte en
stormachtige avonden hielden de mensen binnenshuis. Kerstbomen werden
opgetuigd en sierlijk verlicht. Want Kerstmis stond voor de deur, een feest dat
van oudsher nauwelijks enige rockpotentie toegedicht werd. Sinds 1981 was
hierin een kentering waarneembaar. Veel jongeren wisten de weg te vinden
naar manege Taxandria aan de Emmerseweg in Diessen waar het eerste
Kerstvollukfestival plaatsvond. In twee jaar tijd groeide dat festival uit naar het Pinkpop van Kerstmis: Sneeuwpop. Aan het ontstaan van dat festival ging
een heel verhaal vooraf.
't Broek door de lens van drie fotografen
foto's van Piet van Abeelen, Henk van Tilburg, en Siem Zwaart
Het Diessens Broek was altijd al een belangrijk weidevogelgebied. Sinds
2010 is het teruggegeven aan de natuur. De fosfaatrijke grond is afgegraven
en de Reusel meandert weer. Planten en dieren zijn er blij mee. Ze zijn terug
na een lange afwezigheid. Met de veranderende natuur wordt in het gebied
een nieuwe soort aangetroffen: de fotograaf. Het gebied is een eldorado voor
natuur- en landschapsfotografen. Drie fotografen van diverse pluimage gunnen
ons een blik door hun lenzen.


Stilstaan bij 50 jaar Deusone

door Wil Vennix
Volgend jaar is het een halve eeuw geleden dat Deusone werd opgericht. In
dit hoofdstuk staat oud-Deusoneredacteur Wil Vennix stil bij de cruciale betekenis die het blad de eerste decennia had voor de Diessense gemeenschap.
Wil heeft daarbij niet gestreefd naar een allesomvattende geschiedschrijving
maar grasduint door de historie aan de hand van opvallende gebeurtenissen,
anekdotes, foto’s en herinneringen van oud-redactieleden.


Vijftig jaar Hercules
door Ad van Doormaal
Bijna vijftig jaar geleden, op 10 april 1969 werd de eerste spade voor Hercules
in de grond gestoken. Hoewel er nogal hoog van de toren werd geblazen, was
Hercules aanvankelijk niet meer dan een gymzaal met kleedlokalen en een
vergaderzaaltje. In de loop der jaren is het uitgebouwd tot een sport-, ontmoetings- en partycentrum. Ad van Doormaal, oud-lid van het stichtingsbestuur, blikt in dit artikel terug op de geschiedenis van Hercules. Hij gebruikte daarbij informatie die Ad Hoozemans en San van de Velden eerder uit de gemeentearchieven aandroegen.


Diessenaar schreef in 'De Palmenzondag'
Het zwarte wereldbeeldvan een astmalijder
door Ton de Jong
140 Jaar geleden overleed Diessenaar Sjef Vissers. Deze kleinzoon van burgemeester Lombarts schreef kort voor zijn dood een bijzonder boek: ‘De Palmenzondag’. Ton de Jong ontdekte dit manuscript onlangs op een veiling en doet verslag van de opmerkelijk zwartgallige inhoud.
"Fotostichting Diessen"
Inhoud deel 26
"Fotostichting Diessen" © 2018 GH
Dit boekje is nog tekoop voor
€ 8.50