'n Drievoudig jubileum:
door redactie
De beide ondergetekenden waren in de jaren ’80 beide redacteur van Deusone,
in die tijd nog tweewekelijks verschijnend op papier met nagenoeg ‘heel Diessen’
als abonnee. Ad was samen met Gust de Vries de drijvende kracht achter de Fotorubriek
en Wil schreef vanuit zijn heemkundige belangstelling diverse artikelen op
dat gebied voor Deusone. Toen de redactie het initiatief nam voor een fotoboek als
eerbetoon aan dé Diessense dorpsfotograaf Gust de Vries was het dan ook logisch
dat we beiden, samen met Toos Soetens en Gust zelf, in de redactie zaten. In 1990
verscheen dit prachtige boek en door het enorme succes was het voor ons zonneklaar
dat er een vervolg moest komen. De Fotostichting Diessen zag eind 1991 het
licht en sindsdien zijn we daarvan bestuurslid.


Van eerbetoon tot dorpsgeschiedenis:
   
door burgemeester Ryan Palmen
In deze jubileumeditie van Hers en geens dur Diessen moet de naam Gust de Vries
genoemd worden. Want de verzameling van zijn levenswerk, vervat in een eerbetoon
in fotoboek-vorm, was de aanleiding voor wat we in dit bijzondere jubileumjaar
mogen vieren.


Fotorubriek na 1000 afleveringen nog steeds springlevend!:
door redactie
De Fotorubriek trekt al bijna veertig jaar elke veertien dagen veel belangstelling.
Lange tijd was de rubriek een vaste waarde in de – toen nog ‘papieren’
– Deusone. Thans verschijnt de Fotorubriek nog steeds op papier (in de Hilverbode)
en daarnaast digitaal. Begin 2017 bereikte de rubriek de magische
grens van 1000 afleveringen. Alle reden voor een feestelijke terugblik.


Wat Dies... meer zij
:

door redactie
Wat Dies… meer zij is zonder twijfel hét standaard fotoboek van Baarschot,
Haghorst en Diessen. Maar liefst 1850 exemplaren van dit prachtige boek
vonden hun weg naar geïnteresseerden in Diessen en omgeving, maar even
goed in verre buitenlanden als Canada en Australië. Voor alles is het boek een
eerbetoon aan Gust de Vries.


25 jaar Fotostichting Diessen:
door redactie
Het succes van de uitgave van Wat Dies… meer zij leidde tot de overtuiging
dat het goed zou zijn om aan dit werk een vervolg te geven. De oprichting van
de Fotostichting Diessen was daarvan het gevolg. Het positieve eindsaldo
van Wat Dies… meer zij vormde het beginkapitaal van de stichting, die op 4
december 1991 notarieel is opgericht.

         
Nominaties Diesselfie-wedstrijd:

door redactie
Een van de activiteiten waarmee het drievoudig jubileum van de Fotostichting Diessen
is gevierd, is de Diesselfie-wedstrijd. Een Diesselfie heeft niets te maken met
‘diesel’ maar is een samenvoeging van Diessen en selfie. Een selfie dus die iets te
maken heeft met Baarschot, Haghorst en/of Diessen, die hier gemaakt is of op een
andere manier met onze dorpen te maken heeft.25 maal Hers en geens dur Diessen:
door redactie
Al snel na de oprichting van de Fotostichting ontstond het idee om jaarlijks
een boekje uit te brengen. Een mooie mix van verhalen en plaatjes, die een
breed publiek kan aanspreken. Al vanaf het begin wordt de redactie gevormd
door Ad van Doormaal en Wil Vennix, die daarnaast ook een deel van de
artikelen voor hun rekening nemen. Vanaf deel 12 wordt de opmaak van het
boekje verzorgd door Ad van Korven.


Ton Derks, omslagontwerper van Hers en Geens dur Diessen:
door redactie
De voorkaften van alle vijfentwintig tot nu toe verschenen deeltjes van Hers
en geens dur Diessen danken hun vormgeving aan de Diessense kunstenaar
Ton Derks.


Oudste Diessense foto's
:
door Cees Prinsen
De oudst bekende foto uit Diessen in de collectie van de Fotostichting Diessen
was lange tijd een schoolfoto uit 1889 met meester Klaas de Brouwer
(zie Wat Dies… meer zij, pagina 93). Cees Prinsen ontdekte bij toeval twee
bijzondere foto’s van Diessenaren die zo’n 30 jaar ouder zijn.


Kroniek van een veranderende dorpsgemeenschap:
door Emmanuel Naaijkens
Als redacteur en drijvende kracht van Tussen Paradijs en Toekomst, het tijdschrift
van de Heemkundige Kring, recenseerde Emmanuel Naaijkens vele
delen van Hers en geens dur Diessen. In deze bijdrage blikt hij terug op de
volle 24 jaar.


Een herberg ten halve, rijksmonument vanaf 2001:

door Ton de Jong
Bekenaar Ton de Jong leverde diverse mooie artikelen voor Hers en geens
dur Diessen. Ton heeft een vlotte pen en haalt telkens weer onverwachte
nieuwe informatie uit de archieven naar boven. In deze bijdrage haakt hij in
op een artikel over Huiske ten Halve.


Terugblik op 'Paradijs of nachtmerrie?':
door Ad Reijrink
Deel 15 van Hers en geens dur Diessen is zowel het dikste als het bestverkochte
deel uit de serie. Beide records werden veroorzaakt door het prachtige
en ontroerende hoofdstuk over de Diessense emigranten in Brazilië. Auteur
Ad Reijrink blikt terug.


Inhoud delen 1 tot en met 24:
door redactie


Vrienden van de Fotostichting: pag. 6 - 8 - 18
door redactie
Uitgave : Fotostichting Diessen (tel. 013-5042413)
Website : www.fotostichtingdiessen.nl
Email : info@fotostichtingdiessen.nl
Redactie : Ad van Doormaal en Wil Vennix
Druk : Drukkerij Mezclado, Tilburg
Omslagontwerp : Ton Derks, Diessen
Opmaak : Ad van Korven
© Auteursrecht voorbehouden
"Fotostichting Diessen"
Inhoud deel 25
"Fotostichting Diessen" © 2018 GH
Dit boekje is nog tekoop voor
€ 2.50