"Fotostichting Diessen"
Fotostichting Diessen

't Turkaa, natuurpareltje tussen Diessen en Baarschot

door Ad van Doormaal
't Turkaa is het bosgebiedje ter grootte van 10 hectare aan de oostkant van de
Reusel tussen Baarschot en Diessen ter hoogte van de visvijver. Als natuurge-
bied is het van groot belang vanwege zijn diversiteit aan planten en dieren.
Ad van Doormaal beschrijft in dit artikel de cultuur- en natuurhistorische waarde
van 't Turkaa.
                                                          
De Klippel

door Cees Prinsen
Diessenaar Adriaan Vingerhoeds, bijgenaamd De Klippel, vocht in de Slag bij
Waterloo tegen Napoleon maar dat kostte hem wel zijn linkerbeen. Terug in
Diessen pakte hij zijn oude stiel van timmerman en orgelbouwer weer op. Zijn
lotgevallen inspireerden Cees Prinsen tot onderstaand geromantiseerd levens-
verhaal. Ton Derks leverde er op ons verzoek vijf mooie tekeningen bij.

"Komt die mof met zijn hond voorbij..."

door Sjef Verhoeven en Wil Vennix
Ook 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog komen er af en toe nog nieuwe verhalen
uit die bewogen tijd naar boven. Onlangs overleed Ton Woltering, die anderhalf
jaar ondergedoken heeft gezeten bij de familie Spanjers aan de Lage Haghorst.
Sjef Verhoeven verzamelde informatie en bijzondere foto's over Ton en zijn
kornuiten, Wil Vennix schreef er dit hoofdstuk over.

Armenzorg in Diessen: Van bedeling naar bijstand
door Hans Schoenmaker
Pas een halve eeuw kennen we de bijstand als overheidsvoorziening. Van de
vroege middeleeuwen tot 1956 was de zorg voor de mindergedeelden in handen
van de Tafel van de Heilige Geest en de Huisarmen. Hans Schoenmakers
beschrijft hoe deze eeuwenoude instellingen in Diessen functioneerden.

'n Wandeling naar de Haghorst
door Toon van Nieuwkuijk
In de delen 18 en 19 van deze serie heeft u kennis kunnen nemen van de jeugdherinneringen van Toon van Nieuwkuijk (Diessen 1920 - Bergeijk 2007).
Toon heeft nog veel meer geschreven, over de Tweede Wereldoorlog en over             Diessen in de jaren '20 en '30. In dit hoofdstuk vertelt hij beeldend over een             wandeling in zijn jeugd naar Haghorst.


Van Vasteaovond naar Carnaval

door Ad van Doormaal
Carnaval in de voormalige gemeente Diessen is nog niet zo oud. Hoewel er
vanaf de jaren '20 van de vorige eeuw al wel vastenaovond werd gevierd,
daags voor Aswoensdag, vr het begin van de veertigdaagse Vastentijd, is
er pas vanaf begin jaren '60 sprake van een enigzins georganiseerde vorm
van carnaval. Ad van Doormaal probeert in dit hoofdstuk de oorsprong van
deze traditie in onze drie kernen te achterhalen.

Van Wolfsdonk naar Westerwijk
door Jan van Helvoirt
Jan van Helvoirt neemt ons mee op een historich geografische
wandeling door het Diessense van weleer. Hij start bij Wolfsdonk
(tegenover Huiske ten Halve) en gaat via de Waterstraat naar de
Westerwijk. Tal van interessante families, gebouwen en verhalen
passeren de revue.
Inhoud deel 24
"Fotostichting Diessen" 2018 GH
Onder redactie van: Ad van Doormaal en Wil Vennix

Auteursrechten voorbehouden
Dit boekje is nog tekoop voor
8,50