"Fotostichting Diessen"
Fotostichting Diessen

Pastor Jan van Gestel:   
Vergroeid met Groesbeek en Diessenaar gebleven
door Ad van Korven
Pastor Jan van Gestel woonde in zijn kinderjaren in Huiske ten Halve. Hij
was voorbestemd om het boerenbedrijf over te nemen maar werd priester.
Zijn eerste standplaats was Groesbeek en hij wortelde daar zo stevig dat het
tevens zijn laatste was. Februari 2014 nam deze markante persoonlijkheid
afscheid als geestelijk leider van zijn beminde parochianen. Na zijn emeritaat
bleef hij in Groesbeek wonen, het dorp waarmee hij in 48 jaar vergroeid is
geraakt. Hoewel Jan Diessen al als dertienjarige jongen verliet om naar het
seminarie te gaan heeft hij, opmerkelijk genoeg, een sterke band met Diessen
gehouden. In zijn hart is hij steeds Brabander en Diessenaar gebleven. Zoiets
als een dubbele nationaliteit.


Petrus Notten, een bijzondere pastoor
door Ad van Doormaal
Van 1900 tot 1922 was Petrus Notten pastoor van de Willibrordusparochie in
Diessen. Voor zijn tijd was hij een pastoor met bijzondere ideeën. Met name
zijn ‘Moeder-Cursus in zes lessen’ was voor die tijd in het katholieke Brabant
een tamelijk progressief geschrift. Ook met het kerkgebouw en de pastorie
had hij grootse plannen.


Een gevleugeld stel:
Annie en Jozef Vingerhoets
door Emile Gimbrčre
Wie zich van Diessen naar Baarschot begeeft, kan het niet ontgaan: de langgevelboerderij met links en rechts nogal wat palen met netten eroverheen.
Hier wonen Jozef en Annie Vingerhoets-Vermeulen met hun jachthond Floor
en vele, vele kippen. Emile Gimbrčre schetst een mooi portret van dit ‘gouden
stel’.


De laatste watermolen van Baarschot
door Hans Schoenmaker
Baarschot kent een buitengewone rijke molengeschiedenis, met naast de nog
bestaande windmolen de Heibloem zelfs twee watermolens: de Voorste en
de Achterste. Hans Schoenmaker duikt aan de hand van een schilderij uit de
jaren 1910-1920 in de roemrijke geschiedenis van de Voorste Watermolen.


Een gerestaureerde hoeve
aan het Lurinx Eind
door Jan van Helvoirt
Boerderij Hoekje 16, sinds 1910 bewoond door de familie Verhoeven, is de
afgelopen jaren grondig gerestaureerd en in ere hersteld. Jan van Helvoirt
beschrijft de, soms wilde, geschiedenis van ‘boerderij Verhoeven’ en zijn bewoners. De oudste bewoning ter plaatse dateert van circa 1600, de huidige
boerderij is vermoedelijk rond 1730 gebouwd. In 1820 zijn de lemen wanden
vervangen door steen.

Diessens visserslatijn, gekiekt door de dorpsfotograaf

Schoenfabriek Whippet van 1960 tot 1966
door Ad van Doormaal
Diessen is vanouds een agrarische gemeenschap. Tot de jaren ’50 was er vrijwel geen industrie; de weinige die er was, was gerelateerd aan de landbouw.
Zo was er het pakhuis van de Boerenbond, waar graan werd gemalen en veevoer werd gemaakt en waar een achttal mensen werkten. Andere bedrijven
waren er in Diessen, behalve enkele kleine aannemers en het transportbedrijf
van Jo Timmermans, niet. Tot in 1960, toen er een schoenfabriek kwam.
Inhoud deel 22
"Fotostichting Diessen" © 2018 GH
Onder redactie van: Ad van Doormaal en Wil Vennix

© Auteursrechten voorbehouden
Dit boekje is nog tekoop voor
€ 8,50