"Fotostichting Diessen"
Voorwoord

Over het verleden van de Toekomst 
door Wil Vennix
Zeeuws kapitaal begraven in Diessense zandgrond
Het gebied langs de Beerseweg staat bekend als De Toekomst. Deze naam
herinnert aan een bijzondere episode in de Diessense geschiedenis begin
20e eeuw. Rijke oesterkwekers uit Yerseke wilden met hun N.V. De Toekomst
op grootschalige, Zeeuwse, wijze de Diessense heide ontginnen. De ambities
waren groot maar al na enkele jaren werd gesproken van een ‘droevige, doch
leerzame lijdensweg’. Wil Vennix vertelt hoe honderd jaar geleden Zeeuws
geld werd begraven in de schrale Diessense zandgrond.

De verspieder van de Satan 
door Ad van Doormaal
Diessens openluchtspel opgevoerd in 1958 en 1978
Ter gelegenheid van de voltooiing van de restauratie van de kerktoren in 1958
schreef de toenmalige kapelaan Maas het torenspel ‘De verspieder van de
Satan’. Twintig jaar later, in 1978, werd het spel bij de wedergeboorte van de
Diessense Pinksterfeesten opnieuw opgevoerd. Ad van Doormaal blikt terug
op beide succesvolle uitvoeringen.

De voormalige cultus van St. Willibrordus in Diessen 
door Jan van Helvoirt
Of Willibrordus ooit in Diessen is geweest en in deze contreien heeft gepredikt, wordt door de schrijver van dit artikel, Jan van Helvoirt, sterk ij twijfel getrokken. Volgens hem hebben de Norbetijnenvan de abdijvan Tongerlo hier altijd de dienst uitgemaakt. De verering van St. Willibrordus, die sinds de vijftiende eeuw in Diessen hoogtij vierde, is volgens hem niet gestoeld op enig historisch feit. Daarom is Jan zo blij met de nieuwe naam voor de parochie,Norbertus, waarmee wél recht wordt gedaan aan de geschiedenis.

De laatste veldwachter van Diessen 
door Hans Schoenmaker
Diessen kreeg in 1810 een gemeenteveldwachter, die alleen bevoegd was binnen de eigen gemeente. Vaak werd hij daarom ook aangesteld als onbezoldigd Rijksveldwachter, zodat hij ook buiten de gemeente ingezet konden worden. In 1942 werd de gemeenteveldwachter opgeheven. Gemeente politie en Rijkspolitie voor gemeenten met minder dan 25000 inwoners namen de taak over, totdat deze twee groepen in 1994 samengevoegd werden tot één politieorganisatie.

Kunstwerken in Diessen 
door Ad van Doormaal
Diessen telt een aantal openbare kunstwerkendat het aanzien beslist waard is. Het meerendeel is tot stand gekomen tijdens het burgemeesterschap van Ruud Reinders (1973 tot 1996), onder auspiciën van de Kunstkring. Ad van Doormaal beschrijft ze in onderstaand artikel, waarbij kunstenaar en oud-Kunstkringvoorzitter Louis de Groot hem van de relevante gegevens voorzag. Onze dorpsfotograaf Henk van Tilburg en Louis de Groot maakten de foto's.
Inhoud deel 21
"Fotostichting Diessen" © 2018 GH
Onder redactie van: Ad van Doormaal en Wil Vennix

© Auteursrechten voorbehouden
Dit boekje is nog tekoop voor
€ 8,50