"Fotostichting Diessen"
Voorwoord

De Commissaris der Koningin op bezoek in Diessen
tussen 1895 en 1924  
door Wil Vennix
Een eeuw geleden was Arthur baron van Voorst tot Voorst Commissaris der Koningin van Noord-Brabant. In zijn ambtsbezoeken aan Diessen trof hij een tot op het bot verdeeld gemeentebestuur aan en de verslagen daarover vormen interessant leesvoer.

Ons moeder en de zusters; een verhaal uit de oorlogstijd
door Sjard Habraken
Miet Habraken-Vingerhoets verwondde zich aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door het oprapen van een granaatscherf. Dankzij de goede zorgen van vooral de zusters van het klooster werd ze weer ‘un ollinge’. Haar zoon Sjard heeft het verhaal dat zijn moeder zo vaak heeft verteld, aan het papier toevertrouwd.

Een verdwenen brouwerij op het Baarschotse Teechoven
door Jan van Helvoirt
De Baarschot ‘Ouwe Brouwerij’ dateert van 1717, maar in de directe omgeving stond daarvóór ook al een brouwerij. Jan van Helvoirt duikt in de geschiedenis van die brouwerij annex boerderij.

Boerenovertrek van de bank in 1966
door Resie van Korven-van Gils
Op 2 april 1966 verhuisde de Boerenleenbank met een heuse boerenovertrek naar een nieuw kantoor. Resie van Korven-van Gils reconstrueert deze folkloristische gebeurtenis aan de hand van zeer fraaie foto’s.

Stenen met een verhaal
door Hans Schoenmakers
De geschiedenis ligt voor het oprapen. Hans Schoenmaker wijst ons op de schampkeien die her en der in onze dorpen te vinden zijn.

Terugblik op Comité Diosna
door Ad Nooijens
Diosna draagt al vele decennia de zorg voor organisatie van officiële en feestelijke gebeurtenissen die niet door een bepaalde vereniging worden georganiseerd. Ad Nooijens blikt terug op de bijna dertig jaar dat hij voorzitter was.

De Reusel zal weer kronkelen in 't Diessens Broek
door Ad van Doormaal
Ad van Doormaal beschrijft ‘t Diessens Broek. Dit open gebied van weiden en hooilanden is een belangrijk weidevogelgebied en zal door de landinrichting een geheel ander aanzicht krijgen.

Thuis in 't Diessens Broek; Jan van Gestel beschermt weidevogels
door Kees van Kemenade
Diessenaar Jan van Gestel dwaalt al van jongs af aan rond in het uitgestrekte en onbewoonde gebied van ‘t Diessens Broek. Kees van Kemenade toog met Jan op pad en vroeg hem waarom zoveel vogels zich hier zo goed thuis voelen.

Eerder verschenen in de serie 'Hers en geens dur Diessen'

- Hers en geens dur Diessen, deel 1 t/m 16
- Van Deusone naar Diessen
- In bange en in blije dagen (oorlogsboek van Diessen, Haghorst en
Baarschot)
Twee films over Diessen op een DVD
Inhoud deel 17
"Fotostichting Diessen" © 2018 GH
Onder redactie van: Ad van Doormaal en Wil Vennix

© Auteursrechten voorbehouden
(2009)
Dit boekje is nog tekoop voor
€ 8,50