"Fotostichting Diessen"
Voorwoord

Monumentaal Pannenhuis imponeert reeds 350 jaar lang        
door Jan van Helvoirt
't Pannenhuis dateert van 1658 en bestaat in 2008 dus 350 jaar. Een mooie aanleiding om dit fraai rijksmonument in de schijnwerpers te plaatsen. Jan van Helvoirt beschrijft de geschiedenis van dit pand - dat door de eeuwen heen dienst deed als bierbrouwerij, herberg en boerderij - en zijn bewoners.

Van Dijck contra de Tilburgse fabrikanten: de Diessense jachtoorlog
door Ton de Jong
Een eeuw geleden voerden Diessense en Tilburgse notabelen een verbeten strijd met elkaar. Inzet was een antiek overblijfsel uit oude tijden: het 'heerlijk' jachtrecht. De Diessense burgemeestersfamilie Van Dijck zette alle mogelijke middelen in, maar het nieuwe geld van de Tilburgse fabri­kantenfamilie Swagemakers trok uiteindelijk aan het langste eind.

Bijzondere bomen in Diessen en Baarschot  
door Han van Meegeren
Je bent gewend dat ze er gewoon zijn. Er zijn er ook zo veel van. Waar­van? Bomen. Het lijkt vaak zo gewoon dat ze er staan; in tuinen, langs de weg, in het veld en het bos. Maar stelt u zich het landschap eens voor als ze er niet waren. Saai, doodsaai zou het zijn. Zo kleden bomen ook uw directe omgeving aan. Veel van die bomen zijn gewone bomen, niet zo erg bijzonder om te zien. Maar sommige bomen springen er uit. Ze zijn bijzonder. Door hun vorm, door hun dikte of door hun leeftijd. Bomenken­ner Han van Meegeren wijst ons in dit artikel op enkele bomen die hem zijn opgevallen in Diessen en Baarschot.

De diepvrieskluis: een verdwenen fenomeen  
door Ad van Doormaal
Midden jaren vijftig werden er overal op het platteland in Nederland zoge­naamde diepvrieskluizen gebouwd. Hier kon men een kluisje huren, waar men etenswaren kon invriezen en bewaren. Ook in Diessen kwam in no­vember 1959 zo'n diepvrieskluis aan de Willibrordusstraat 22, in het pand waar nu makelaarskantoor De Rooy-Van Bijsterveldt zit. In dit artikeltje blikken we terug op dit verdwenen verschijnsel.

Baarschot in de twintigste eeuw  
door Ad Hoozemans
Rond 1900 woonden in Baarschot 35 gezinnen, die nagenoeg allemaal van de landbouw leefden. In de honderd jaar die daarop volgden, groeide Baarschot uit tot een kern van 133 gezinnen, van wie er nog maar 27 de landbouw als hoofdberoep hadden. Ad Hoozemans beschrijft tal van fa­cetten van het leven in Baarschot in de twintigste eeuw.

Jeroen Hermkens, landelijk bekend kunstenaar met roots in Diessen  
door Ad van Doormaal
Van 1970 tot 1978 woonde hij als opgroeiende tiener in D'Ouw Knip in de Waterstraat met zijn ouders, drie oudere zussen en een jonger broertje. Na zijn middelbare schoolopleiding op Mill-Hill in Goirle volgde hij een academische kunstopleiding. In 2006 kreeg hij landelijke bekendheid toen hij Nederlands Kunstenaar van het Jaar werd.

De woeste gronden van Diessen  
door Hans Schoenmaker
Voor de grootschalige ontginningen van begin 20e eeuw was Diessen omgeven door een gordel van woeste (heide)gronden, die grotendeels gemeenschappelijk bezit waren. Deze gronden werden ook wel gemeijnt,
vroente of aard genoemd. Hans Schoenmaker licht toe dat de gemeijnt vanwege het weiden van vee en steken van turf en plaggen voor het toenmalige agrarische systeem van levensbelang was. Tevens laat hij zien hoe dat ons landschap heeft gevormd en wat daar anno 2008 nog van te zien is.

Boeken over Baarschot, Haghorst en Diessen
Eerder verschenen in de serie 'Hers en geens dur Diessen':
Inhoud deel 16
"Fotostichting Diessen" © 2018 GH

Onder redactie van: Ad van Doormaal en Wil Vennix

© Auteursrechten voorbehouden
(2008)
Dit boekje is nog tekoop voor
€ 8,50