"Fotostichting Diessen"
Voorwoord

85 jaar familie Reijrink in Diessen  
door Ad Reijrink W.z.
Begin januari 1920 kwam het gezin Reijrink-Kroekenstoel - vader, moeder en vijf zonen - vanuit Gelderland naar de Mijntjeshoef in Diessen. Sindsdien is de naam Reijrink niet meer weg te denken uit de Diessense en Haghorstse gemeenschap. Ad Reijrink, kleinzoon van Hermanus Antonius Reijrink, beschrijft in dit hoofdstuk de geschiedenis van zijn familie. Behalve een familiegeschiedenis is het ook een schets van het leven in Diessen in het midden van de twintigste eeuw.

Verdwenen winkels  
door Ad van Doormaal
Tot in de jaren '60 van de vorige eeuw was er een groot scala aan kleinschalige winkeltjes in ons dorp. Door de concurrentie van de grootwinkelbedrijven en de betere bereikbaarheid van de grote stad zijn deze winkeltjes vrijwel allemaal verdwenen. In dit hoofdstukje haalt Ad van Doormaal er een aantal nog eens voor het voetlicht.

Hers en geens dur Diessen via tekeningen en schilderijen
door Ad van Doormaal
We zetten met dit hoofdstukje een traditie voort, die we in eerdere uitgaven van Hers en Geens zijn begonnen: via tekeningen en schilderijen gaan we hers en geens door Diessen. Bij veel Diessenaren blijken deze aan de muur te hangen, bijvoorbeeld als een herinnering aan het ouderlijk huis. Vaak zijn ze in kleur, maar wij kunnen ze helaas slechts in zwart-wit tonen. Onze fotograaf Henk Noordermeer zette ze op de foto.

Mijntjeshoef: een Diessens monument op Emerle
door Jan van Helvoirt
Elders in dit boekje wordt de geschiedenis van 85 jaar familie Reijrink in Diessen verteld. De Mijntjeshoef speelt daarin een centrale rol. In dit hoofdstuk gaat Jan van Helvoirt dieper in op de interessante historie van deze eeuwenoude hoeve en haar voorname eigenaren en bewoners. Mede op basis van de 8-vormige grachtenpartij die hier voorheen lag, komt Jan zelfs tot de conclusie dat het eerste kerkje van Diessen hier gestaan heeft.

Kiekjes met een bijzondere herinnering
door Cees van Bijsterveldt, Resie van Korven- van Gils en Toos Nijhuis- Donkers
In dit hoofdstuk een drietal foto's met een bijzonder verhaal. Drie Diessenaren doken op ons verzoek in hun fotoalbum en maken ons deelgenoot van de herinneringen die bovenkomen bij een ogenschijnlijk gewone foto.
Inhoud deel 13
"Fotostichting Diessen" 2018 GH

Onder redactie van: Ad van Doormaal en Wil Vennix

Auteursrechten voorbehouden
(2005)
Dit boekje is nog tekoop voor
8,50