"Fotostichting Diessen"
Voorwoord

Diessen, een Romeins dorp 
door Hans Schoenmaker
Op grond van vermeldingen in oorkonden en documenten is reeds vaak geconcludeerd dat Diessen een eeuwenoude historie kent. Probleem daarbij was dat de veronderstelde ouderdom niet met archeologische vondsten kon worden aangetoond. Sinds in 2001 op de bouwlocatie Reuseldal de restanten van een nederzetting zijn blootgelegd, is het bewijs geleverd dat Diessen al in de Romeinse tijd werd bewoond. Amateur-archeoloog Hans Schoenmaker plaatst de vondsten in een breder kader.

Zang en Vriendschap 1951 - 2001  
door Ton Kerkhofs
In 1951 werd in Diessen een gemengde zangvereniging opgericht. Een halve eeuw later is men nog steeds verbonden in 'Zang' en in 'Vriendschap'. Voorzitter Ton Kerkhofs blikt terug op de afgelopen vijftig jaar.

Haghorst en het Wilhelminakanaal  
door Wil Vennix
Al ruim driekwart eeuw doorsnijdt het Wilhelminakanaal Haghorst. Voor het ontstaan en de verdere ontwikkeling van het dorp Haghorst is het kanaal - en dan vooral de sluis en brug - van groot belang geweest. Anno 2002 is de economische betekenis, buiten het recreatieve aspect, niet groot meer. Toch is de invloed van het kanaal op de lokale gemeenschap nog steeds groot, al was het alleen al omdat men in Haghorst - letterlijk - niet 'om het kanaal heen kan'. Haghorst en het kanaal: portret van een twee-eenheid.

Heilig of verdoemd?   
door Janus Hendrikx
Janus Hendrikx (Diessen 1920-Esbeek 1990) vertrouwde begin jaren '80 zijn herinneringen aan 'vroeger' toe aan het papier. Zijn levensverhaal kunt u nalezen in Hers en geens dur Diessen, deel 5. Hieronder volgt een compilatie van twee verhalen die handelen over Haghorst in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Diessense vagebonden en vechtjassen in de 18e eeuw afgestraft  
door Jan van Helvoirt
'Vroeger was alles beter', hoort men nog wel eens verzuchten. Soms zal dat waar zijn, maar vaak ook niet. Jan van Helvoirt belicht in dit hoofdstuk hoe men in het 18e-eeuwse Diessen omging met landlopers, geesteszieken en anderen die buiten de gebaande paden traden. Het optreden was steevast hardhandig en soms zelfs hardvochtig.

Diessen in oude en ... nieuwe ansichten  
door Ad van Doormaal
Stel: een Diessenaar is vijftig jaar geleden geëmigreerd naar Canada of Australië en is sindsdien hier nooit meer terug geweest. In 2002 keert hij voor de eerste keer terug. Ik denk dat de emigrant het dorp uit zijn jeugd bijna niet meer zal herkennen. Zoveel is er in die jaren veranderd. Alleen de allesoverheersende Willibrorduskerk en -toren zijn hetzelfde gebleven. Door oude ansichtkaarten naast recente foto's (gemaakt door onze dorpsfotograaf Bas van Spreeuwel) te plaatsen, krijgen we een beeld van de veranderingen.

Badgasten in Diessen  
door Wil Vennix
Voor de Tweede Wereldoorlog was men in Diessen nog niet veel gewend wat betreft badkleding. Toerisme was er nog nauwelijks en van de Diessenaren gingen hooguit de jongens ooit zwemmen. Een stelletje uit Amsterdam kampeerde hier en verbaasde zich over de reacties.
Inhoud deel 10
"Fotostichting Diessen" © 2018 GH

Onder redactie van: Ad van Doormaal en Wil Vennix

© Auteursrechten voorbehouden
(2002)
Dit boekje is nog tekoop voor
€ 8,50