"Fotostichting Diessen"
Voorwoord

100 jaar smederij van Dal 
door Wim Castelijns
In 1893 begon Janus van Dal in Diessen een smederij. Drie generaties later bestaat het bedrijf nog, al is het uiteraard meegegroeid met de ingrijpende technische en maatschappelijke ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan. De geschiedenis van een door en door Diessense familiebedrijf: 100 jaar smederij Van Dal.

De huisslacht 
door Ad van Doormaal
Tot ver in de jaren '70 werden er in vele Diessense gezinnen jaarlijks een of meerdere varkens thuis geslacht. Dat gebeurde door een loonslager. Met de opkomst van de supermarkt raakte het thuisslachten op de achtergrond. Ook het vele werk dat er door de huisvrouwen bij kwam kijken, schrok steeds meer af. Veranderende voedingsgewoonten (minder vet) deden de rest. In dit hoofdstuk een terugblik op de huisslacht.

Studentenkamp in 1950 
door Wil Vennix
In augustus 1950 was het anders zo rustige dorp Diessen gedurende n week in rep en roer. Het Brabants Studentengilde hield hier zijn jaarlijkse zomerkamp. Van de vele activiteiten die het gilde organiseerde, was er n waaraan nu nog een tastbare herinnering aanwezig is: de bouw van het kapelletje aan de Echternachstraat.

Eerst preekt de pastoor, dan de veldwachter
door Dora v.d. Sande
Toen veel mensen nog niet konden lezen en kranten nog zeldzaam waren, werden belangrijke mededelingen op een vaste tijd en plaats afgekondigd. In Diessen verzamelden de kerkgangers zich hiertoe op zondag na de mis bij 't gebooi.

Een diamanten bruiloft in 1936 
door Ad van Doormaal
Tegenwoordig is een diamanten (of 60-jarige) bruiloft geen zeldzaamheid meer. In de eerste helft van de vorige eeuw was het dat wl. De diamanten bruiloft van Toon van Doormaal en Jans Bruurs was in Diessen in 1936 zo'n unicum dat het aangegrepen werd om er een echt volksfeest van te maken.

Diessense torenklokken: gegoten in 1821, geroofd in 1943
door Ad Hoozemans en Wil Vennix
In 1821 kreeg de Diessense Willibrorduskerk drie nieuwe torenklokken. De klokken deden ruim 120 jaar dienst, tot ze tijdens de Tweede Wereldoorlog werden geroofd.

Diessen in de ban van de boekenweek
door Ad van Doormaal
In maart 1981 was Diessen in ban van de Nationale Boekenweek. De Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (de CPNB), die al tientallen jaren haar Nationale Boekenweek in 's lands hoofdstad Amsterdam concentreerde, had voor deze keer eens besloten om buiten de Randstad ergens op het platteland haar jaarlijkse Boekenweek-aktiviteiten te houden. Het moest een dorp zijn waar geen boekhandel en geen bibliotheek was. De CPNB vond een dergelijke gemeente bij uitstek geschikt om het boek weer eens onder de aandacht te brengen.

De raadhuizen van Diessen
door Pieter Wuisman en Wil Vennix
Diessen heeft pas iets langer dan een eeuw een echt raadhuis. Daarvr behielp men zich met een gehuurde kamer. In dit hoofdstuk een historisch overzicht, beginnend bij de situatie vr 1810 en eindigend bij de gemeentelijke herindeling.

Harmonie 100 jaar
Harmonie St. Willibrordus is al sinds de oprichting in 1894 een onmisbaar element in de Diessense gemeenschap. Zowel blije als droevige gebeurtenissen worden door de harmonie stijlvol begeleid. In mei 1994, in de Hemelvaartweek, zal het honderdjarig bestaan met allerlei festiviteiten gevierd worden. Omdat bijna alles over de harmonie al geschreven is, houden we het in dit boek op enkele foto's uit de rijke geschiedenis van deze kleurrijke Diessense vereniging.

Een praatje bij een plaatje
In dit hoofdstuk een aantal foto's die eerder in de Deusone-fotorubriek zijn gepubliceerd.
Inhoud deel 1
"Fotostichting Diessen" 2018 GH

Onder redactie van: Ad van Doormaal en Wil Vennix

Auteursrechten voorbehouden
Dit boek is niet meer te koop
(1993)